Geschreven door: Catrien Creuwels
Catrien origineel 1 Catrien Creuwels is specialist arbeidsbemiddeling Zorg & Welzijn bij Akkolade. Haar mooiste uitdaging is om écht maatwerk te leveren in vraag en aanbod: “Ik probeer goed te kijken wie de persoon echt is, zo heeft iedereen een eigen karakter, achtergrond, ambitie en behoefte. Aan de hand daarvan probeer ik de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.”
CAO VVT afbeelding
Terug Terug naar magazine

Hoeveel vakantiedagen heb je volgens de cao VVT in 2024?

Het is tijd om stil te staan bij het aantal vakantiedagen dat je binnen de cao VVT opbouwt. Zo weet je precies hoe je jouw vakanties per jaar kunt indelen. In dit artikel lees je ook meer over verlofregelingen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijken en verhuizingen.

Voor wie geldt de cao VVT?
De cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) geldt voor zorgprofessionals die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Of je nu een verpleegkundige, verzorgende IG, helpende of een ander soort zorgmedewerker in die branche bent; deze cao is relevant voor jou. Zowel fulltime als parttime werknemers vallen onder de cao VVT en hebben recht op de voordelen en regelingen die erin zijn opgenomen.

Het doel van de cao VVT is om de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de zorg te verbeteren en een eerlijke werkomgeving te creëren. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van je rechten en plichten volgens de cao VVT, zodat je optimaal kunt profiteren van de voordelen. Wij helpen je daar graag bij.

Aantal vakantiedagen in de cao VVT in 2024
Het aantal vakantiedagen voor medewerkers die onder de cao VVT vallen, delen ze onder in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Kort gezegd zijn wettelijke vakantiedagen het absolute minimum volgens de wet en bovenwettelijke extra vrije dagen.

Wettelijke vakantiedagen
Uitgaande van een werkweek van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke vakantieuren. Dat zijn 18 dagen. Werk je minder dan 36 uur? Dan kun je het uitrekenen naar ratio. Dit doe je door je aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met 4. Vervolgens deel je dat door een reguliere werkdag van 8 uren.

Rekenvoorbeeld: Stel je werkt 24 uur per week. Dan doe je 4x24. Dat is 96. Dit is het aantal vrije uren. Omdat om te rekenen naar werkdagen, deel je het door 8. 96:8=12. Medewerkers die 24 uur per week werken hebben dus recht op 12 wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Gelukkig houdt het niet op bij wettelijke vakantiedagen. In de cao VVT heb je bij een dienstverband van 36 uur recht op 93,4 bovenwettelijke doorbetaalde vakantieuren per jaar. Dit zijn bijna 12 dagen. Deze extra vrije dagen zijn bedoeld om vrij te kunnen nemen op bepaalde feestdagen, verjaardagen of om extra lang op vakantie te gaan.

Totaal aantal vakantiedagen per jaar
Bij een dienstverband van 36 uur per week heb je in totaal recht op 237,4 vrije uren per jaar. Dat zijn bijna 30 dagen, dus ongeveer één maand. Vergeleken met andere cao’s is dit een vrij gebruikelijk aantal vrije dagen per jaar.

Tabel totaal aantal vakantiedagen op basis van gewerkte uren

In onderstaand tabel vind je voor het aantal uren dat jij per week in de zorg werkt, het aantal vakantiedagen volgens de CAO VVT:

Dienstverband (per week)

Aantal vrije dagen per jaar

36 uur

29,675

32 uur

26,4

24 uur

19,8

16 uur

13,2

8 uur

6,6


Extra vrije dagen bij hoge werkdruk
Sinds 1 september 2021 is er een regeling genaamd het BalansBudget in werking getreden volgens de cao VVT. Met het BalansBudget kun je afhankelijk van je dienstverband, tot maximaal 100 weken aan verlof sparen. Dit verlof gebruik je om tijdelijk minder te werken, ongeacht de fase van je loopbaan. Bijvoorbeeld als de werkdruk even te hoog is of als je wil afbouwen aan het einde van je carrière. Deze regeling is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld even op adem komen na een drukke periode of emotioneel hevige werkweek.  

Meer vrije dagen richting pensioen
De LandingsBaan is eigenlijk een onderdeel van het BalansBudget, maar dan specifiek voor het einde van je carrière. Met de LandingsBaan kun je het verlof dat je hebt gespaard gebruiken om minder te werken. Je kunt je werktijd verminderen tot maximaal de helft van de uren die je oorspronkelijk werkte. Het salaris dat je ontvangt, blijft gelijk of kan iets lager zijn. Er is afgesproken dat de werkgever ook een bijdrage zal leveren, maar hoeveel dat precies is, moeten ze nog beslissen. Het idee achter de LandingsBaan is dat het je helpt om geleidelijk aan af te bouwen en op een rustigere manier naar je pensioen toe te werken.

Bijzondere gebeurtenissen: wel of niet betaald verlof?
Bij bijzondere gebeurtenissen heb je soms wel en soms geen recht op (betaald) verlof. Zo heb je in de cao VVT géén recht op verlof bij een verhuizing, maar wel recht op verlof bij een 25- of 40-jarig huwelijk. Althans, alleen als je het niet buiten werktijden kan inplannen.

Bijzondere gebeurtenis

Verlofregeling

Huwelijk of registratie van partnerschap

Betaald verlof

Huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten

Betaald verlof

25- en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap

Betaald verlof

25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijk van eigen (adoptie- of stief)ouders of die van je partner

Betaald verlof

Bezoek aan (tand-)arts of specialist in werktijd

Betaald verlof als het niet buiten werktijd gepland kan worden

Overlijden in de familiekring

Maatwerkafspraken met werkgever voor benodigde tijd om met de gebeurtenis om te gaan

Bijwonen van uitvaartplechtigheid en eventuele organisatie

Betaald verlof

Verhuizing

Geen verlof

Ondertrouw

Geen verlof

 

Conclusie
De cao VVT biedt zorgprofessionals in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgsector een flexibel aantal vakantiedagen, variërend van 6,6 tot 33 dagen per jaar. Daarnaast zijn er regelingen zoals het BalansBudget en de LandingsBaan om verlof te sparen voor situaties van hoge werkdruk of richting het pensioen. Hoewel er geen betaald verlof is bij een verhuizing, zijn er regelingen voor diverse bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijken en uitvaarten. Zorg ervoor dat je elk jaar op de hoogte bent van de nieuwe regels binnen de  cao VVT, zodat je altijd weet waar je recht op hebt.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg? Bekijk onze vacatures.

CAO VVT afbeelding

Deel dit artikel hieronder:

Het is tijd om stil te staan bij het aantal vakantiedagen dat je binnen de cao VVT opbouwt. Zo weet je precies hoe je jouw vakanties per jaar kunt indelen. In dit artikel lees je ook meer over verlofregelingen bij bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijken en verhuizingen.

Voor wie geldt de cao VVT?
De cao VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) geldt voor zorgprofessionals die werken in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Of je nu een verpleegkundige, verzorgende IG, helpende of een ander soort zorgmedewerker in die branche bent; deze cao is relevant voor jou. Zowel fulltime als parttime werknemers vallen onder de cao VVT en hebben recht op de voordelen en regelingen die erin zijn opgenomen.

Het doel van de cao VVT is om de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden in de zorg te verbeteren en een eerlijke werkomgeving te creëren. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van je rechten en plichten volgens de cao VVT, zodat je optimaal kunt profiteren van de voordelen. Wij helpen je daar graag bij.

Aantal vakantiedagen in de cao VVT in 2024
Het aantal vakantiedagen voor medewerkers die onder de cao VVT vallen, delen ze onder in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Kort gezegd zijn wettelijke vakantiedagen het absolute minimum volgens de wet en bovenwettelijke extra vrije dagen.

Wettelijke vakantiedagen
Uitgaande van een werkweek van 36 uur heb je recht op 144 wettelijke vakantieuren. Dat zijn 18 dagen. Werk je minder dan 36 uur? Dan kun je het uitrekenen naar ratio. Dit doe je door je aantal werkuren per week te vermenigvuldigen met 4. Vervolgens deel je dat door een reguliere werkdag van 8 uren.

Rekenvoorbeeld: Stel je werkt 24 uur per week. Dan doe je 4x24. Dat is 96. Dit is het aantal vrije uren. Omdat om te rekenen naar werkdagen, deel je het door 8. 96:8=12. Medewerkers die 24 uur per week werken hebben dus recht op 12 wettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Gelukkig houdt het niet op bij wettelijke vakantiedagen. In de cao VVT heb je bij een dienstverband van 36 uur recht op 93,4 bovenwettelijke doorbetaalde vakantieuren per jaar. Dit zijn bijna 12 dagen. Deze extra vrije dagen zijn bedoeld om vrij te kunnen nemen op bepaalde feestdagen, verjaardagen of om extra lang op vakantie te gaan.

Totaal aantal vakantiedagen per jaar
Bij een dienstverband van 36 uur per week heb je in totaal recht op 237,4 vrije uren per jaar. Dat zijn bijna 30 dagen, dus ongeveer één maand. Vergeleken met andere cao’s is dit een vrij gebruikelijk aantal vrije dagen per jaar.

Tabel totaal aantal vakantiedagen op basis van gewerkte uren

In onderstaand tabel vind je voor het aantal uren dat jij per week in de zorg werkt, het aantal vakantiedagen volgens de CAO VVT:

Dienstverband (per week)

Aantal vrije dagen per jaar

36 uur

29,675

32 uur

26,4

24 uur

19,8

16 uur

13,2

8 uur

6,6


Extra vrije dagen bij hoge werkdruk
Sinds 1 september 2021 is er een regeling genaamd het BalansBudget in werking getreden volgens de cao VVT. Met het BalansBudget kun je afhankelijk van je dienstverband, tot maximaal 100 weken aan verlof sparen. Dit verlof gebruik je om tijdelijk minder te werken, ongeacht de fase van je loopbaan. Bijvoorbeeld als de werkdruk even te hoog is of als je wil afbouwen aan het einde van je carrière. Deze regeling is bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren. Zo kan je bijvoorbeeld even op adem komen na een drukke periode of emotioneel hevige werkweek.  

Meer vrije dagen richting pensioen
De LandingsBaan is eigenlijk een onderdeel van het BalansBudget, maar dan specifiek voor het einde van je carrière. Met de LandingsBaan kun je het verlof dat je hebt gespaard gebruiken om minder te werken. Je kunt je werktijd verminderen tot maximaal de helft van de uren die je oorspronkelijk werkte. Het salaris dat je ontvangt, blijft gelijk of kan iets lager zijn. Er is afgesproken dat de werkgever ook een bijdrage zal leveren, maar hoeveel dat precies is, moeten ze nog beslissen. Het idee achter de LandingsBaan is dat het je helpt om geleidelijk aan af te bouwen en op een rustigere manier naar je pensioen toe te werken.

Bijzondere gebeurtenissen: wel of niet betaald verlof?
Bij bijzondere gebeurtenissen heb je soms wel en soms geen recht op (betaald) verlof. Zo heb je in de cao VVT géén recht op verlof bij een verhuizing, maar wel recht op verlof bij een 25- of 40-jarig huwelijk. Althans, alleen als je het niet buiten werktijden kan inplannen.

Bijzondere gebeurtenis

Verlofregeling

Huwelijk of registratie van partnerschap

Betaald verlof

Huwelijk of registratie van partnerschap van bloedverwanten

Betaald verlof

25- en 40-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap

Betaald verlof

25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijk van eigen (adoptie- of stief)ouders of die van je partner

Betaald verlof

Bezoek aan (tand-)arts of specialist in werktijd

Betaald verlof als het niet buiten werktijd gepland kan worden

Overlijden in de familiekring

Maatwerkafspraken met werkgever voor benodigde tijd om met de gebeurtenis om te gaan

Bijwonen van uitvaartplechtigheid en eventuele organisatie

Betaald verlof

Verhuizing

Geen verlof

Ondertrouw

Geen verlof

 

Conclusie
De cao VVT biedt zorgprofessionals in de verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgsector een flexibel aantal vakantiedagen, variërend van 6,6 tot 33 dagen per jaar. Daarnaast zijn er regelingen zoals het BalansBudget en de LandingsBaan om verlof te sparen voor situaties van hoge werkdruk of richting het pensioen. Hoewel er geen betaald verlof is bij een verhuizing, zijn er regelingen voor diverse bijzondere gebeurtenissen, zoals huwelijken en uitvaarten. Zorg ervoor dat je elk jaar op de hoogte bent van de nieuwe regels binnen de  cao VVT, zodat je altijd weet waar je recht op hebt.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging in de zorg? Bekijk onze vacatures.

Ons laatste
nieuws

Bekijk alles
Slider Dots