11 januari 2024

Dit is volgens experts de toekomst van de VIG

Dit is volgens experts de toekomst van de VIG

Volgens experts en onderzoekers draait het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in de toekomst vooral om drie zaken: het gebruik van technologische vernieuwingen, zorg op maat en geïntegreerde zorg. Hoe dat er concreet uit ziet, lees je in deze blog.

De toekomst van de verpleegkundige en verzorgende IG

De zorg staat aan de vooravond van enorme veranderingen. Vooral de taken van de verpleegkundige en verzorgende IG veranderen. Dat blijkt uit verschillende studies, discussies en debatten tijdens het European Nursing Congress. Samengevat komt het er op neer dat drie zaken de hoofdrol zullen spelen:

  • omgaan met technologische vernieuwing
  • zorg op maat
  • geïntegreerde zorg (samenwerkingen)

Hoe dat er concreet uit zal zien wordt alsmaar duidelijker. Aan de hand van de onderstaande hoofstukken kun jij je als zorgprofessional optimaal voorbereiden op je toekomstige taken als verzorgende of verpleegkundige.

Zorg op maat: persoonsgericht

Het concept 'samen beslissen' wordt alsmaar belangrijker. De verpleegkundige en verzorgende zal meer tijd en oog hebben voor het verhaal en de behoeften van de zorgvragers. Daarnaast wordt de verbinding tussen tweede en derde lijn beter, waardoor gesprekken bij verschillende zorgverleners niet herhaald hoeven te worden. Met andere woorden: zorg wordt persoonlijker en de lijntjes korter.

Experts benadrukken dat deze verandering nieuwe kennis komt kijken. Zorgverleners zullen meer kennis moeten opdoen over hoe ze de houding en gedrag van zorgvragers kunnen stimuleren. Bijvoorbeeld door zelfredzaamheid te bevorderen en te sturen op preventieve gezondheid.

Geïntegreerde zorg: betere samenwerking tussen zorgorganisaties

Er zitten behoorlijk wat barrières tussen verschillende zorgniveaus. Dat moét doorbroken worden om de zorg efficiënter, sneller en beter te maken. Samenwerkingen tussen zorgorganisaties is daarbij essentieel. De verpleegkundige en verzorgende zullen hierin de leiding nemen.

Ook hier is nieuwe kennis voor nodig, aldus onderzoekers en zorgexperts. Zorgpersoneel zal meer moeten leren over communicatie, leiderschap en het organiseren van zorg over de gehele breedte.

Gebruik van technologische vernieuwingen

Technologische vernieuwingen zullen een belangrijke rol spelen om de zorg als samenleving aan te kunnen. Het gebruik van technologieën door zowel zorgexperts als zorgvragers vermijdt overbelasting en wordt gezien als de perfecte aanvulling. Denk concreet aan zaken als valdetectors, inzet van VR voor therapieën, telezorg en robotisering.

Vooral tijdens de opleiding tot verzorgende of verpleegkundige zal meer aandacht worden besteed aan het gebruik van technologie in de zorg. Ook in de breedte zullen zorgorganisaties steeds meer moeten leren over technologische hulpmiddelen.

Cultuuromslag nodig

Een laatste belangrijke verandering is dat ziekenhuiszorg steeds vaker thuis zal plaatsvinden. Hiervoor is volgens deskundigen een andere denk- en handelswijze voor nodig. Bijvoorbeeld specialistische teams per regio, woonzorgprojecten, betere samenwerkingen én realistische berekeningen en kostenplaatjes.

Daarnaast is het personeelstekort in de zorg niet alleen op te lossen door meer zorgpersoneel te werven, maar ook door verzorgenden en verpleegkundigen breder op te leiden en toekomstklaar te maken.

Conclusie: verzorgende en verpleegkundige wordt alsmaar belangrijker

De toekomst van de zorg en in het bijzonder van de VIG vraagt om investeringen op alle niveaus: de overheid, zorgorganisaties en de VIG’ers zelf. De belangrijkste aspecten zijn bewustwording en leiderschap. Verpleegkundigen en verzorgenden worden de nieuwe sleutelspelers in de zorg en moeten daarom 'future-proof' worden gemaakt door midden van bijscholing. No pressure ????.

 

 

Ons laatste nieuws

Zorgpersoneel werven op de ABC-eilanden?

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!

Wat doet een verpleegkundige? De taken op een rijtje

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!

Verpleegkundige op het mbo, hbo en universiteit: wat is het verschil?

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!