31 mei 2024

Wat doet een verpleegkundige? De taken op een rijtje


Verpleegkundigen vormen de ruggengraat van de gezondheidszorg. Het beroep is veelzijdig, veeleisend en omvat flink wat verantwoordelijkheden. In dit artikel zetten we de taken van een verpleegkundige op een rijtje.

De kern van het werk als verpleegkundige

De basis van het werk als verpleegkundige is directe zorg verlenen aan zorgvragers. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de gezondheidstoestand van zorgvragers en het uitvoeren van medische handelingen. Denk daarbij aan meten van bloeddruk en hartslag tot het toedienen van injecties en infusen.

Als hbo-geschoolde verpleegkundige kun je naast de praktische taken meer verantwoordelijkheid krijgen. Bijvoorbeeld het opstellen van zorgplannen en werken in onvoorspelbare en complexe zorg.

Dit zijn de taken van een verpleegkundige

Hoewel de taken van een verpleegkundige nogal wat van elkaar kunnen verschillen, komt een groot deel op hetzelfde neer.

Zorg en verpleging

Verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor heel wat medische handelingen die de gezondheid van patiënten direct beïnvloeden. Denk daarbij aan:

 • Toedienen van medicatie
 • Wondverzorging
 • Infusen en Injecties
 • Bloedafname
 • Monitoren: Regelmatig controleren van vitale functies zoals bloeddruk, hartslag, ademhalingsfrequentie en temperatuur.

Naast bovenstaande taken, helpen verpleegkundigen soms ook met persoonlijke verzorging. Denk daarbij aan helpen met eten, drinken en bewegen. Maar dit soort taken worden vooral uitgevoerd door een Helpende.

Beoordeling en zorgplanning

Een verpleegkundige helpt met het beoordelen van de gezondheidstoestand van een patiënt. Dit houdt in dat ze de medische geschiedenis bekijken, dossiers inlezen, lichamelijke onderzoeken uitvoeren en symptomen evalueren.

Op basis hiervan stellen zij een zorgplan op dat is afgestemd op de behoeften van de patiënt. Dit zorgplan omvat zowel kortetermijn- als langetermijndoelen en wordt zo nodig aangepast. Verpleegkundigen moeten scherp zijn en veranderingen in de gezondheidstoestand opmerken.

Contact met familie

Verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het up-to-date houden van patiënten en hun familie. Zij geven uitleg over medische procedures, medicatietoediening en behandelingen. Daarnaast bieden zij advies over bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, zoals beweging en voeding. Dit helpt patiënten om beter om te gaan met hun gezondheid en stimuleert hun zelfredzaamheid. Dat heeft weer impact op de druk op de zorg.

Coördinatie en communicatie

Verpleegkundigen fungeren als een schakel tussen verschillende zorgverleners. Zij zorgen voor een goede communicatie tussen artsen, therapeuten, patiënten en hun families. Dit omvat het:

 • Bijhouden en doorgeven van medische informatie
 • Coördineren van afspraken
 • Zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van het zorgplan

Goede communicatie is belangrijk om ervoor te zorgen dat de zorg volgens planning verloopt en dat er rust is bij de zorgvrager en zijn of haar omgeving.

Emotionele ondersteuning

Wat veel mensen vergeten is dat verpleegkundigen naast fysieke zorg, ook emotionele ondersteuning bieden. Zij zijn vaak degenen die het dichtst bij de zorgvrager en bieden een luisterend oor. Dit aspect van het werk is net zo belangrijk als de medische zorg.

Administratie

Hoewel directe zorg aan de patiënt de kern van hun werk is, hoort administratie er ook bij. Denk hierbij concreet aan het bijhouden van patiëntendossiers en registreren van medische handelingen. Veel administratie is het niet, maar het moet wel goed gebeuren.

Specialisaties binnen de verpleging

Verpleegkundigen kunnen zich specialiseren in verschillende gebieden. Je zult zien dat de taken dan ook verschillen. Hierbij een aantal voorbeelden:

 • Spoedeisende hulp (SEH): verpleegkundigen die werken op de spoedeisende hulp behandelen acute medische situaties.
 • Intensive Care (IC): IC-verpleegkundigen zorgen voor patiënten met levensbedreigende aandoeningen.?
 • Kinderverpleging
 • Ouderenzorg
 • Psychiatrie
 • Wondverpleegkundige
 • Geriatrische verpleegkundige

Met andere woorden: als verpleegkundige zit je niet vast aan één takenpakket. Er zijn heel wat specialismes en doorgroeimogelijkheden die het werk zeer gevarieerd maken.

Loopbaanadvies nodig?

Als je benieuwd bent naar jouw mogelijkheden als verpleegkundige, kun je een gratis loopbaangesprek met mij aanvragen. Geheel vrijblijvend, puur om jou verder te helpen met jouw carrière in de zorg. Alvast de opties bekijken? Ontdek dan onze vacaturepagina.

Ons laatste nieuws

Zorgpersoneel werven op de ABC-eilanden?

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!

Wat doet een verpleegkundige? De taken op een rijtje

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!

Verpleegkundige op het mbo, hbo en universiteit: wat is het verschil?

Al meer dan tien jaar ondersteunen wij de zorg door duurzame arbeidsbemiddeling te creëren tussen zorgprofessional en werkgever. Vind jouw droombaan!